Jaar rond uw parkeerplaats, bedrijfsterrein of tuin vrij van hinderlijk onkruid? Het behoort tot de mogelijkheid om op vaste basis, in de vorm van een onderhoudscontract bij u het onkruid thermisch of mechanisch te beheren.