Schutting in Den Helder

Plaatsing trapsgewijze schutting